РЭЛІГІЙНАЯ АБШЧЫНА
ХРЫСЦІЯН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКАЙ

Раўнадушша

Крычыць душа ў сэрцы чалавека
І выліваецца слязьмі – на твары дождж…
Ён не жабрак зусім і ні калека,
А проста на жыццё ўжо не ахвоч.

А побач – людзі са сваёю працай
І ім далёка будзе да яго,
Яны ўмеюць бед чужых цурацца
І загасіць апошняе святло.

І раўнадушша вельмі тоўстым лёдам
У сэрцы іх ляжыць,як цагліна,
Жыццё ўжо не здаецца смачным мёдам – 
І ў гэтым чалавечая віна.

Наколькі б лепш жылося на планеце,
Каб навучыўся кожны з нас любіць,
Каб супакоіць мог надзеі веццем,
Каб мы ўмелі ўсё,што ёсць,цаніць.

Зямля-матуля стогне пад нагамі
Людзей,што з раўнадушшам унутры
І поіцца салёнымі слязамі
Асуджаных на моцныя вятры.

Няхай жа ты дабрэйшаю душою
Выратавальнік будзеш для людзей,
Вясці пачнеш слабейшых за сабою – 
І на Зямлі нам будзе жыць лягчэй!

Кацярына Погосян

Поэты о Боге

 • Апостол Павел Аляксандр Латушкін
 • Без цели Аляксандр Латушкін
 • Белые одежды Аляксандр Латушкін
 • Благовествуй Аляксандр Латушкін
 • Благодарю Анастасія Вайцюк
 • Благодать Аляксандр Латушкін
 • Ближе к Иисусу Кацярына Погосян
 • Бог мой Мария Сузько
 • Божье присутствие Кацярына Погосян
 • Будь Аляксандр Латушкін
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26