РЭЛІГІЙНАЯ АБШЧЫНА
ХРЫСЦІЯН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКАЙ

Падарожжа ў кнігу прарока Ераміі

Апошняя Божая спроба выратаваць Ерусалім

Ерамія быў прызваны ў прарокі ў 626 г. да Р.Х. Ерусалім быў часткова разбураны ў 606 г., яшчэ больш развалены ў 597 г. і канчаткова спалены ў 586 г. Ерамія жыў у гэтыя жудасныя сорак гадоў заняпаду манархіі і смяротнай агоніі народа. Ён быў забіты горам, назіраючы, як Бог ужываў апошнія спробы выратаваць Святы горад, які быў фанатычна прывязаны да ідалаў. Калі б народ пакаяўся ў сваіх грахах, Бог выратаваў бы іх ад Вавілона.

 

Унутранае становішча

Паўночнае царства і значная частка Юдэі ўжо палі. Яны цярпелі паразу за паразай, і застаўся толькі Ерусалім. Нягледзячы на ​​сталыя папярэджанні прарокаў, яны апускаліся ўсё ніжэй і ніжэй у ідалапаклонства і беззаконне. Гадзіна канчатковага падзення набліжалася.

Міжнародная абстаноўка

КартаБарацьба за сусветнае вяршэнства пачалася з трох бакоў: Асірыі, Вавілона і Егіпту. Асірыя, размешчаная ў Паўночна-Эфрацкай даліне, са сваёй сталіцай Нінэвіяй кіравала светам 300 гадоў, а цяпер пачала губляць сваю моц. Вавілон у Паўднёва-Эфрацкай даліне пачаў моцна ўмацоўвацца. Егіпет, размешчаны ў даліне Ніла, 1000 гадоў да гэтага быў сусветнай дзяржавай, затым аслабеў, а цяпер зноў станавіўся моцным. За час паловы служэння Ераміі Вавілон перамог сваіх супернікаў у гэтай барацьбе. Ён пакарыў Асірыю ў 607 г. да Р.Х., праз два гады разбіў Егіпет у Карчэміскай бітве (605 г.) і 70 гадоў кіраваў светам, 70 гадоў ізраільскага палону.

 

 

 

 

Пропаведзь Ераміі

Иерусалим в огнеЗа дваццаць гадоў да зыходу гэтай барацьбы, ад самага пачатку Ерамія настойліва казаў, што Вавілон будзе пераможцам. У сваіх пастаянных і журботных папярэджаннях аб грахах Юды, прарок выказвае наступнае:

 • Юда будзе Адолены Вавілонам.
 • Калі Юда адступіць ад свайго беззаконня, у Бога знойдуцца спосабы выратавання Юды ад разбурэння Вавілонам.
 • Пазней, калі ўсякая надзея на пакаянне Юды знікла: калі нават па палітычных меркаваннях Юда падпарадкуецца Вавілону, Бог захавае яго.
 • Юда паўстане пасля сваёй паразы і будзе кіраваць светам.
 • Вавілон, пераможца Юды, сам будзе пераможаны і больш ніколі не паўстане.

 

Смеласць Ераміі

Ерамія неадступна раіў Ерусаліму падпарадкавацца Вавілонскаму цару, і па гэтай прычыне ворагі Ераміі абвінавачвалі яго ў здрадзе. Навухаданосар узнагародзіў Ерамію за гэтыя парады свайму народу захаваннем яго жыцця і дараваў яму ганаровае месца пры вавілонскім палацы (Ер. 39:11-12). Але Ерамія не перастаў узмоцнена казаць пра тое, што цар Вавілона здзейсніў гнюснае злачынства, знішчаючы Божы народ, і за гэта Вавілон у свой час будзе спустошаны і застанецца такім назаўсёды (гл. Ер. 50,51).

 

Юдэйскія цары, сучаснікі Ераміі

 • Манасія (697-642 да Р.Х.). Вельмі бязбожны цар, у дні якога нарадзіўся Ерамія, валадарыў 55 гадоў.
 • Амон (641-640 да Р.Х.). Валадарыў 2 гады. Доўгае і грэшнае валадаранне ягонага бацькі Манасіі вырашыла падзенне Юды.
 • Ёсія (639-608 да Р.Х.). Валадарыў 31 год. Набожны цар. Ажыццявіў вялікія рэформы. Ерамія пачаў сваё прароцкае служэнне на 13 годзе валадарання Ёсіі. Тым не менш, рэформы насілі вонкавы характар, а ў сэрцы сваім народ заставаўся адданы ідалам.
 • Ёахаз (608 да Р.Х.). Быў на троне ўсяго 3 месяцы. Уведзены ў Егіпет.
 • Ёакім (608-597 да Р.Х.). Валадарыў 11 гадоў. Адкрыты ідалапаклоннік. Відавочна супрацівіўся Богу і быў вялікім ворагам Ераміі.
 • Еханія (597 да Р.Х.). Валадарыў 3 месяцы. Адведзены ў палон Навухаданосара.
 • Сэдэкія (597-586 да Р.Х.). Валадарыў 11 гадоў. Быў у прыязных адносінах з Ераміям, аднак слабы ў кіраванні дзяржавай, пад моцным уплывам падступных людзей.

 

 

Храналогія кнігі Ераміі

Некаторыя прароцтвы Ераміі датычацца да пэўнага часу, а некаторыя з іх не пазначаны часам. Пазначаныя часам: у перыяд Асіі - Ер. 1:2, Ер. 3:6; падчас Ёакіма - Ер. 22:7, Ер. 25:1, Ер. 26:1, Ер. 35:1, Ер. 45:1; падчас Сэдэкія - Ер. 21:1, Ер. 24:1, Ер. 24:8, Ер. 27:3, Ер. 27:12, Ер. 28:1, Ер. 29:3, Ер. 32:1, Ер. 34:2, Ер. 37:1, Ер. 38:5, Ер. 39:1, Ер. 49:34, Ер. 51:9; у Егіпце - Ер. 43:7-8, Ер. 44:1.

З гэтага відаць, што кніга не складзена ў храналагічным парадку. Некаторыя пазнейшыя прароцтвы запісаны ў пачатку кнігі, а больш раннія - пазней. Прароцтвя гэтыя перадаваліся вусна і, магчыма, паўтараліся гадамі пазней перад тым, як Ерамія запісаў іх. Складанне прароцкай кнігі было вялікай і грувасткай справай. Пісалі ў той час на пергаменце з авечай або казінай скуры, і доўгія скруткі згортваюцца на драўляныя ролікі. Магчыма, гэта была адна з прычын неарганізаванасці кнігі Ераміі. Запісаўшы падзею або размову, прарок мог прыгадаць больш раннія падзеі, якія ён запісваў зноў, не паказваючы часу іх здарэння, абы запоўніць месца ў скрутку.

Пытанні для самаправеркі

 1. Каго Бог назваў вярблюдзіцай?
 2. Дзе будуць хаваць людзей з-за недахопу месца?
 3. Пра якія птушкі Бог кажа, што яны сочаць за часам, у той час як народ Яго не ведае вызначэння Гасподняга?
 4. З якой зброяй Бог параўноўвае язык?
 5. Што Ерамія схаваў у расколіне скалы?
 6. З якім прыродным матэрыялам Бог параўноўвае Ізраіль?
 7. Пра каго Бог сказаў, што ён будзе пахаваны, як асёл?
 8. Каму Ерамія перадаў дагавор аб куплі-продажы?
 9. Хто вызваліў Ерамію з вязніцы?
 10. Што Бог загадаў Ераміі схаваць у пакамячанай гліне?